Tilläggning av omslagsökning till Internet Explorer och Firefox

Du kan lägga till omslagssökningen till Firefox, Internet Explorer 7 och andra webbläsare som stöder OpenSearch-snabbsökningsformatet genom att klicka på länken nedan. Du måste ha JavaScript påslaget för att det ska fungera.

Lägg till omslagsökning i webbläsare

Lägg till i Opera

Opera använder ett eget system för snabbsökning som kräver manuell tilläggning. Välj Tools -> Preferences -> Search (Verktyg -> Inställningar -> Sök).

Opera

Klicka på Add (Lägg till) och fyll i fälten som nedan.

Name (Namn): CDOmslag.com
Keyword (Nyckelord): cd
Address (Adress): http://cdomslag.com/search.php?q=%s

Opera

Nu kan du leta efter omslag genom att välja vår sökmotor från snabbvalsmenyt eller genom att skriva cd sökord på adressraden.